ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Polygonum minus


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Polygonum minus Huds.
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Amblygonum Rchb.

  Ampelygonum

  Antenoron Raf.

  Cephalophilon (Meisn.) Spach

  Chylocalyx Hassk.

 • อาณาจักร::
  Plantae
 • วงศ์::
  Polygonaceae
วันที่อัพเดท : 1 ธ.ค. 2564 03:17 น.
วันที่สร้าง: 1 ธ.ค. 2564 03:17 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง