ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Memecylon acuminatum


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Memecylon acuminatum Sm. var. flavescens C. B. Clarke
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อท้องถิ่น::
  - Phlong mueat
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • วงศ์::
  Melastomataceae
วันที่อัพเดท : 1 ธ.ค. 2564 03:17 น.
วันที่สร้าง: 1 ธ.ค. 2564 03:17 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง