ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Botia berdmorei


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Botia berdmorei (Blyth, 1860)
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อไทย::
  - หมูลาย
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Actinopterygii
 • อันดับ:
  Cypriniformes
 • วงศ์::
  Cobitidae
 • สกุล:
  Syncrossus
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  1997
วันที่อัพเดท : 26 มี.ค. 2564 09:51 น.
วันที่สร้าง: 26 มี.ค. 2564 09:51 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง