ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Marsypopetalum modestum


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Marsypopetalum modestum (Pierre) B.Xue & R.M.K.Saunders
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Goniothalamus meeboldii Craib

  Polyalthia modesta (Pierre) Finet & Gagnep.

  Unona concinna Pierre

  Unona modesta Pierre

 • อาณาจักร::
  Plantae
 • วงศ์::
  Annonaceae
วันที่อัพเดท : 1 ธ.ค. 2564 03:17 น.
วันที่สร้าง: 1 ธ.ค. 2564 03:17 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง