ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Kydia glabrescens


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Kydia glabrescens Mast.
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Kydia calycina var. glabrescens (Mast.) Deb

  Kydia calycina var. intermedia S.Y.Hu

  Kydia glabrescens var. glabrescens

 • อาณาจักร::
  Plantae
 • วงศ์::
  Malvaceae
วันที่อัพเดท : 1 ธ.ค. 2564 03:17 น.
วันที่สร้าง: 1 ธ.ค. 2564 03:17 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง