ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Justicia brasiliana


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Justicia brasiliana Roth
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Beloperone amherstiae Nees

  Beloperone amherstiae subsp. puberula Hassl.

  Beloperone amherstiae subsp. pubescens Hassl.

  Beloperone amherstiae subsp. villosula Hassl.

  Beloperone amherstiae var. amherstiae

 • ชื่อท้องถิ่น::
  - Ratri si chompu
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • วงศ์::
  Acanthaceae
วันที่อัพเดท : 1 ธ.ค. 2564 03:16 น.
วันที่สร้าง: 1 ธ.ค. 2564 03:16 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง