ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Garcinia hombroniana


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Garcinia hombroniana Pierre
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อไทย::
  - วา
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • วงศ์::
  Clusiaceae

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง