ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Ficus nervosa


  • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
    Ficus nervosa Heyne
  • อาณาจักร::
    Plantae
  • วงศ์::
    Moraceae
วันที่อัพเดท : 1 ธ.ค. 2564 03:17 น.
วันที่สร้าง: 1 ธ.ค. 2564 03:17 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง