ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Cleidiocarpon laurinum


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Cleidiocarpon laurinum Airy Shaw
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Cleidion bishnui Chakrab. & M.Gangop.

 • ชื่อท้องถิ่น::
  - Makho (มะโก๋)
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • วงศ์::
  Euphorbiaceae
วันที่อัพเดท : 1 ธ.ค. 2564 03:17 น.
วันที่สร้าง: 1 ธ.ค. 2564 03:17 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง