ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Bohadschia marmorata


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Bohadschia marmorata Jaeger, 1833
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Holothuria marmorata Jaeger, 1833

  Sporadipus ualanensis Brandt, 1835

 • ชื่อสามัญ::
  - Sea cucumber, Sandfish
 • ชื่อท้องถิ่น::
  - ปลิงทะเล
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Echinodermata
 • ชั้น::
  Holothuroidea
 • อันดับ:
  Holothuriida
 • วงศ์::
  Holothuriidae
 • สกุล:
  Bohadschia
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 24 ก.ค. 2562
วันที่อัพเดท : 22 ก.ค. 2562 18:26 น.
วันที่สร้าง: 22 ก.ค. 2562 18:26 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง