ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Begonia fulgurata


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Begonia fulgurata C.I Peng, C.W.Lin & Phutthai
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อไทย::
  - ดาดดารารัศมี
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Cucurbitales
 • วงศ์::
  Begoniaceae
 • สกุล:
  Begonia
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  2560

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง