ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Batrachochytrium dendrobatidis


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Batrachochytrium dendrobatidis Longcore, Pessier & D.K. Nichols (1999)
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อสามัญ::
  - Chytrid Fungi
 • ชื่อไทย::
  - เชื้อราของกบ
 • ชื่อท้องถิ่น::
  - เชื้อราไคทริด
 • อาณาจักร::
  Fungi
 • ไฟลัม::
  Chytridiomycota
 • ชั้น::
  Chytridiomycetes
 • อันดับ:
  Rhizophydiales
 • สกุล:
  Batrachochytrium
วันที่อัพเดท : 25 มิ.ย. 2562 00:00 น.
วันที่สร้าง: 25 มิ.ย. 2562 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง