ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Dictyosphaerium pulchellum


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Dictyosphaerium pulchellum H.C.Wood
 • Status:
  SYNONYM
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Chlorophyta
 • ชั้น::
  Trebouxiophyceae
 • อันดับ:
  Chlorellales
 • วงศ์::
  Chlorellaceae
 • สกุล:
  Mucidosphaerium
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  2011

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง