ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Muntiacus munjak


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Tragulus javanicus (Osbeck, 1765)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Cervus moschatus Blainville, 1816

  Cervus muntjak Zimmermann, 1780

  Cervus pleiharicus Kohlbrugge, 1896

  Muntiacus bancanus Lyon, 1906

  Muntiacus moschatus (Blainville, 1816)

 • ชื่อสามัญ::
  - Common barking deer
 • ชื่อไทย::
  - อีเก้ง
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Mammalia
 • อันดับ:
  Artiodactyla
 • วงศ์::
  Tragulidae
 • สกุล:
  Muntiacus
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  2006
วันที่อัพเดท : 15 พ.ค. 2566 13:11 น.
วันที่สร้าง: 15 พ.ค. 2566 13:11 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง