ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Acrida willemsei


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Acrida willemsei Dirsh, 1954
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Acrida cinerea willemsei Dirsh, 1954

 • ชื่อสามัญ::
  - Long-headed Locust
 • ชื่อไทย::
  - ตั๊กแตนหนวดสั้นหัวยาว
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Orthoptera
 • วงศ์::
  Acrididae
 • สกุล:
  Acrida
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 11 ม.ค. 2567
วันที่อัพเดท : 1 ก.พ. 2564 12:05 น.
วันที่สร้าง: 1 ก.พ. 2564 12:05 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง