ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Acraea terpsichore


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Acraea terpsichore Linnaeus, 1758
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Acraea bankoides Carpenter, 1935

  Acraea cephea Cramer, 1782

  Acraea cephea Hübner, 1816

  Acraea serena Fabricius, 1775

  Acraea subjanisca Dufrane, 1945

 • ชื่อสามัญ::
  - Tawny Coster
 • ชื่อไทย::
  - ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Lepidoptera
 • วงศ์::
  Nymphalidae
 • สกุล:
  Acraea

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง