ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Hedyotis ovatifolia


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Hedyotis ovatifolia Cav.
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อไทย::
  - ผักค้างคาว
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Gentianales
 • วงศ์::
  Rubiaceae
 • สกุล:
  Debia
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  2006
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 10 ก.ค. 2566

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง