ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Azorinus scheepmakeri


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Azorinus scheepmakeri (Dunker, 1852)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Azor oblongus Dunker, 1862

  Macha scheepmakeri Dunker, 1852

 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Mollusca
 • ชั้น::
  Bivalvia
 • อันดับ:
  Cardiida
 • วงศ์::
  Solecurtidae
 • สกุล:
  Azorinus
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  2009
วันที่อัพเดท : 4 มิ.ย. 2564 09:41 น.
วันที่สร้าง: 4 มิ.ย. 2564 09:41 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง