ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Streptomyces chartreusis


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Streptomyces chartreusis D
 • Status:
  ACCEPTED
 • อาณาจักร::
  Bacteria
 • ไฟลัม::
  Actinobacteriota
 • ชั้น::
  Actinomycetia
 • อันดับ:
  Streptomycetales
 • วงศ์::
  Streptomycetaceae
 • สกุล:
  Streptomyces
วันที่อัพเดท : 11 ม.ค. 2566 00:04 น.
วันที่สร้าง: 11 ม.ค. 2566 00:04 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง