ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Pseudomonas psychrotolerans


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Pseudomonas psychrotolerans
 • Status:
  SYNONYM
 • อาณาจักร::
  Bacteria
 • ไฟลัม::
  Proteobacteria
 • ชั้น::
  Gammaproteobacteria
 • อันดับ:
  Pseudomonadales
 • วงศ์::
  Pseudomonadaceae
 • สกุล:
  Pseudomonas_R
วันที่อัพเดท : 11 ม.ค. 2566 00:04 น.
วันที่สร้าง: 11 ม.ค. 2566 00:04 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง