ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Cupriavidus yeoncheonensis


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Cupriavidus yeoncheonensis Singh et al., 2015
 • Status:
  ACCEPTED
 • อาณาจักร::
  Bacteria
 • ไฟลัม::
  Proteobacteria
 • ชั้น::
  Gammaproteobacteria
 • อันดับ:
  Burkholderiales
 • วงศ์::
  Burkholderiaceae
 • สกุล:
  Cupriavidus
วันที่อัพเดท : 11 ม.ค. 2566 00:04 น.
วันที่สร้าง: 11 ม.ค. 2566 00:04 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง