ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Ophiostoma ulmi


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf.
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Ceratocystis ulmi (Buisman) C.Moreau

  Ceratostomella ulmi Buisman

  Graphium ulmi M.B.Schwarz

  Pesotum ulmi (M.B.Schwarz) J.L.Crane & Schokn.

 • ชื่อสามัญ::
  - Dutch elm disease
 • อาณาจักร::
  Fungi
 • ไฟลัม::
  Ascomycota
 • ชั้น::
  Sordariomycetes
 • อันดับ:
  Ophiostomatales
 • วงศ์::
  Ophiostomataceae
 • สกุล:
  Ophiostoma

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง