ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Liriomyza sativae


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Liriomyza sativae Blanchard, 1938
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Agromyza subpusilla Frost, 1943

  Liriomyza canomarginis Frick, 1952

  Liriomyza guytona Freeman, 1958

  Liriomyza minutiseta Frick, 1952

  Liriomyza munda Frick, 1957

 • ชื่อไทย::
  - แมลงวันหนอนชอนใบผัก
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Diptera
 • วงศ์::
  Agromyzidae
 • สกุล:
  Liriomyza

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง