ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Aulacothrum circumflextrum


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Aulacothrum circumflextrum (Buckton)
 • ชื่อไทย::
  - เพลี้ยอ่อนไม้ประดับ
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • สกุล:
  Aulacothrum

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง