ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Yongeichthys nebulosus


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Yongeichthys nebulosus (Forsskål, 1775)
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อสามัญ::
  - Shadow goby
 • ชื่อไทย::
  - บู่
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Actinopterygii
 • อันดับ:
  Perciformes
 • วงศ์::
  Gobiidae
 • สกุล:
  Acentrogobius
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 12 ก.ค. 2566
วันที่อัพเดท : 9 ก.ย. 2562 20:38 น.
วันที่สร้าง: 9 ก.ย. 2562 20:38 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง