ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Vitex rotundifolia


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Vitex rotundifolia L.f.
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Vitex agnus-castus var. ovata (Thunb.) Kuntze

  Vitex ovata Thunb.

  Vitex ovata var. subtrisecta Kuntze

  Vitex repens Blanco

  Vitex rotundifolia f. albescens Hiyama

 • ชื่อไทย::
  - คนทีสอทะเล
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Lamiales
 • วงศ์::
  Lamiaceae
 • สกุล:
  Vitex

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง