ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Vibrio cholerae


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Vibrio cholerae Pacini, 1854
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Vibrio albensis Lehmann & Neumann, 1896

 • อาณาจักร::
  Bacteria
 • ไฟลัม::
  Proteobacteria
 • ชั้น::
  Gammaproteobacteria
 • อันดับ:
  Vibrionales
 • วงศ์::
  Vibrionaceae
 • สกุล:
  Vibrio

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง