ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Vespa tropica


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Vespa tropica (Linnaeus, 1758)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Vespa cincta Fabricius, 1775

  Vespa tenebrionis Christ, 1791

 • ชื่อสามัญ::
  - Oriental Wasp - The Tropica Wasp - Tropica Wasp -  The Tropica Wasp
 • ชื่อไทย::
  - แตนภาคพื้นตะวันออก - ต่อเสือใหญ่
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Hymenoptera
 • วงศ์::
  Vespidae
 • สกุล:
  Vespa
วันที่อัพเดท : 1 ก.พ. 2564 11:39 น.
วันที่สร้าง: 1 ก.พ. 2564 11:39 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง