ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Aclerda takahashii


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Aclerda takahashii Kuwana, 1932
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Aclerda campinensis Hempel, 1934

  Aclerda sacchari Hempel, 1932

  Aclerda thysanolaenae Mamet, 1943

 • ชื่อสามัญ::
  - sugarcane scale
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Hemiptera
 • วงศ์::
  Aclerdidae
 • สกุล:
  Aclerda

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง