ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Verbena officinalis


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Verbena officinalis L.
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Verbena officinalis subsp. officinalis

  Verbena officinalis var. latiloba Sennen

  Vitex ×adulterina Hausskn.

 • ชื่อสามัญ::
  - European verbena
 • ชื่อไทย::
  - นังด้งล้าง
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Lamiales
 • วงศ์::
  Verbenaceae
 • สกุล:
  Verbena
ที่มา : ศิริพร ซึงสนธิพร
ปรับปรุงล่าสุด : 17 ธ.ค. 2561

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง