ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Undaria pinnatifida


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Undaria pinnatifida (Harv.) Suringar
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Alaria amplexicaulis Martens, 1866

  Alaria pinnatifida Harv.

  Ulopteryx pinnatifida (Harvey) Kjellman, 1885

  Undaria pinnatifida f. distans (Miyabe & Okamura) Yendo

  Undaria pinnatifida f. narutensis Yendo

 • ชื่อสามัญ::
  - Asia Kelp
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Ochrophyta
 • ชั้น::
  Phaeophyceae
 • อันดับ:
  Laminariales
 • วงศ์::
  Alariaceae
 • สกุล:
  Undaria

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง