ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Trogoderma granarium


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Trogoderma granarium Everts, 1898
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Trogoderma afrum Priesner, 1951

  Trogoderma khapra Arrow, 1917

 • ชื่อสามัญ::
  - Khapra Beetle
 • ชื่อไทย::
  - ด้วงเนื้อมะพร้าว - ด้วงขนสัตว์
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Coleoptera
 • วงศ์::
  Dermestidae
 • สกุล:
  Trogoderma

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง