ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Trochus hanleyanus


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Trochus hanleyanus Reeve, 1842
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Trochus eugrammus R.A.Philippi, 1850

  Trochus lineatus Lamarck, 1822

 • ชื่อสามัญ::
  - Lined Top
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Mollusca
 • ชั้น::
  Gastropoda
 • อันดับ:
  Trochida
 • วงศ์::
  Trochidae
 • สกุล:
  Trochus
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  2009
วันที่อัพเดท : 4 มิ.ย. 2564 09:14 น.
วันที่สร้าง: 4 มิ.ย. 2564 09:14 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง