ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Trioxys indicus


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Trioxys indicus Subba Rao & Sharma, 1958
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อสามัญ::
  - Aphid Parasite
 • ชื่อไทย::
  - แตนเบียนเพลี้ยอ่อน
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Hymenoptera
 • วงศ์::
  Braconidae
 • สกุล:
  Diolcogaster
วันที่อัพเดท : 1 ก.พ. 2564 10:40 น.
วันที่สร้าง: 1 ก.พ. 2564 10:40 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง