ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Treptoplatypus solidus


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Treptoplatypus solidus Bright & Skidmore, 2002
 • Status:
  ACCEPTED
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Coleoptera
 • วงศ์::
  Curculionidae
 • สกุล:
  Treptoplatypus
วันที่อัพเดท : 1 ก.พ. 2564 10:35 น.
วันที่สร้าง: 1 ก.พ. 2564 10:35 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง