ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Trachelospermum axillare


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Trachelospermum axillare Hook.f.
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Maesa scandens H.Lév.

  Melodinus chaffanjonii H.Lév.

  Periploca astacus H.Lév.

 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Gentianales
 • วงศ์::
  Apocynaceae
 • สกุล:
  Trachelospermum
วันที่อัพเดท : 1 ก.พ. 2564 09:33 น.
วันที่สร้าง: 1 ก.พ. 2564 09:33 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง