ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Thuidium cymbifolium


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Thuidium cymbifolium Dozy & Molkenboer, 1865
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms
  - Hypnum blepharophyllum Müll.Hal.
  - Hypnum casuarinum Müll.Hal.
  - Hypnum cymbifolium Dozy & Molk.
  - Hypnum nano-delicatulum Hampe
  - Hypnum plumulosiforme Hampe
  - Tamariscella cymbifoliola Müll.Hal.
  - Thuidium amblystegioides Müll.Hal.
  - Thuidium angustifrons Paris
  - Thuidium casuarinum (Müll.Hal.) A.Jaeger
  - Thuidium caudatulum Müll.Hal.
  - Thuidium cymbifolium subsp. prostratum M.Fleisch.
  - Thuidium cymbifolium subsp. robustum Dixon
  - Thuidium cymbifolium var. prostratum M.Fleisch.
  - Thuidium cymbifolium var. robustum Dixon
  - Thuidium dodabettense M.Fleisch.
  - Thuidium glabratum Broth.
  - Thuidium hawaiense Reichardt
  - Thuidium iodopteris Paris
  - Thuidium japonicum Dozy & Molk.
  - Thuidium japonicum Dozy & Molk. ex Sande Lac.
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Bryophyta
 • ชั้น::
  Bryopsida
 • อันดับ:
  Hypnales
 • วงศ์::
  Thuidiaceae
 • สกุล:
  Thuidium
 • ปีที่ตีพิมพ์::
  1995
วันที่อัพเดท : 25 มี.ค. 2564 13:38 น.
วันที่สร้าง: 25 มี.ค. 2564 13:38 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง