ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Thrips tabaci


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Thrips tabaci Lindeman, 1889
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Limothrips allii Gillette, 1893

  Parathrips uzeli Karny, 1907

  Ramaswamiahi kallarensis Ananthakrishnan, 1960

  Ramaswamiahiella kallarensis Ananthakrishnan, 1960

  Thrips adamsoni Bagnall, 1923

 • ชื่อไทย::
  - เพลี้ยไฟหอมใหญ่
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Thysanoptera
 • วงศ์::
  Thripidae
 • สกุล:
  Thrips

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง