ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Thrips simplex


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Thrips simplex (Morison, 1930)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Physothrips plurisetae Girault, 1933

  Physothrips simplex Morison, 1930

  Similothrips simplex (Morison, 1930)

  Taeniothrips gladioli Moulton & Steinweden, 1931

  Taeniothrips gladiolicola Pussard, 1946

 • ชื่อไทย::
  - เพลี้ยไฟ
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Thysanoptera
 • วงศ์::
  Thripidae
 • สกุล:
  Thrips

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง