ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Thelephora pseudoterrestris


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Thelephora pseudoterrestris Corner
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อสามัญ::
  - -
 • ชื่อไทย::
  - -
 • อาณาจักร::
  Fungi
 • ไฟลัม::
  Basidiomycota
 • ชั้น::
  Agaricomycetes
 • อันดับ:
  Thelephorales
 • วงศ์::
  Thelephoraceae
 • สกุล:
  Thelephora
วันที่อัพเดท : 3 ธ.ค. 2563 15:33 น.
วันที่สร้าง: 3 ธ.ค. 2563 15:33 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง


-

-

-