ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Thalia geniculata


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Thalia geniculata L.
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Maranta arundinacea Billb.

  Maranta arundinacea Billb. ex Beurl.

  Maranta flexuosa C.Presl

  Maranta geniculata (L.) Lam.

  Renealmia erecta (Vell.) D.Dietr.

 • ชื่อไทย::
  - คล้าน้ำช่อห้อย - คล้าน้ำ
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Liliopsida
 • อันดับ:
  Zingiberales
 • วงศ์::
  Marantaceae
 • สกุล:
  Thalia

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง