ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Tetilla japonica


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Tetilla japonica Lampe, 1886
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Tethya japonica (Lampe, 1886)

 • ชื่อไทย::
  - ฟองน้ำลูกกอล์ฟ
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Porifera
 • ชั้น::
  Demospongiae
 • อันดับ:
  Tetractinellida
 • วงศ์::
  Tetillidae
 • สกุล:
  Tetilla

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง