ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Telsimia nigra


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Telsimia nigra (Weise, 1879)
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อสามัญ::
  - Ladybird Beetle
 • ชื่อไทย::
  - ด้วงเต่าลายเทลซิเมีย
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Coleoptera
 • วงศ์::
  Coccinellidae
 • สกุล:
  Platynaspis
วันที่อัพเดท : 1 ก.พ. 2564 10:32 น.
วันที่สร้าง: 1 ก.พ. 2564 10:32 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง