ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Taxiphyllum taxirameum


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Taxiphyllum taxirameum Fleischer, 1923
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Gollania isopterygioides (Broth. & Paris) Broth.

  Hylocomium isopterygioides Broth. & Paris

  Hypnum geophilum (Austin) Lesq. & James

  Hypnum teysmannii Sande Lac.

  Isopterygium assimile Broth.

 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Bryophyta
 • ชั้น::
  Bryopsida
 • อันดับ:
  Hypnales
 • วงศ์::
  Hypnaceae
 • สกุล:
  Taxiphyllum
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  1995
วันที่อัพเดท : 25 มี.ค. 2564 13:37 น.
วันที่สร้าง: 25 มี.ค. 2564 13:37 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง