ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Synchiropus ocellatus


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Synchiropus ocellatus (Pallas, 1770)
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อไทย::
  - ปลามังกรน้อยหางแถบ
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Actinopterygii
 • อันดับ:
  Perciformes
 • วงศ์::
  Callionymidae
 • สกุล:
  Neosynchiropus
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  2563
วันที่อัพเดท : 10 มี.ค. 2564 17:05 น.
วันที่สร้าง: 10 มี.ค. 2564 17:05 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง