ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Sycacantha inodes


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Sycacantha inodes Meyrick, 1911
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Argyroploce inodes Meyrick, 1911

  Sycacantha celebensis Diakonoff, 1973

  Sycacantha inodes celebensis Diakonoff, 1973

  Sycacantha inodes perspicua Diakonoff, 1968

  Sycacantha perspicua Diakonoff, 1968

 • ชื่อไทย::
  - ผีเสื้อ
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Lepidoptera
 • วงศ์::
  Tortricidae
 • สกุล:
  Sycacantha

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง