ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Streptopelia turtur


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Columba spec Linnaeus, 1758

  Columba turtur Linnaeus, 1758

  Stretopelia turtur (Linnaeus, 1758)

  Turtur communis Selby

 • ชื่อสามัญ::
  - European Turtle-dove
 • ชื่อไทย::
  - นกเขาแขก
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Aves
 • อันดับ:
  Columbiformes
 • วงศ์::
  Columbidae
 • สกุล:
  Streptopelia
วันที่อัพเดท : 25 มิ.ย. 2562 00:00 น.
วันที่สร้าง: 25 มิ.ย. 2562 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง