ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Spodoptera exempta


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Spodoptera exempta Walker, 1856
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Agrotis exempta Walker, 1856

  Prodenia bipars Walker, 1857

  Prodenia ingloria Walker, 1858

  Spodoptera bipars (Walker, 1857)

  Spodoptera ingloria (Walker, 1858)

 • ชื่อสามัญ::
  - cutworm
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Lepidoptera
 • วงศ์::
  Noctuidae
 • สกุล:
  Spodoptera

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง