ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Solanum stramonifolium


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Solanum stramonifolium Jacq.
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Solanum demerarense Dunal

  Solanum demerarense Poepp.

  Solanum mammosum Lour.

  Solanum platyphyllum Humb. & Bonpl.

  Solanum platyphyllum Humb. & Bonpl. ex Dunal

 • ชื่อไทย::
  - มะอึก
 • ชื่อท้องถิ่น::
  - มะเขือปู่ มะปู่ มะเขือขน (ภาคเหนือ) หมากอึ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ลูกอึก (ใต้) ยั่งคุยดี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Solanales
 • วงศ์::
  Solanaceae
 • สกุล:
  Solanum
วันที่อัพเดท : 25 มิ.ย. 2562 00:00 น.
วันที่สร้าง: 25 มิ.ย. 2562 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง