ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Siamthelphusa transversa


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Siamthelphusa transversa Ng & Naiyanetr, 1997
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อสามัญ::
  - Brachyura
 • ชื่อไทย::
  - ปูลำห้วย
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Malacostraca
 • อันดับ:
  Decapoda
 • วงศ์::
  Gecarcinucidae
 • สกุล:
  Siamthelphusa
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  2563
วันที่อัพเดท : 11 มี.ค. 2564 09:20 น.
วันที่สร้าง: 11 มี.ค. 2564 09:20 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง